Privacy Policy

Privacy policy HBidee!

Contactgegevens
HBidee!
Ossenmarkt 6 | unit 11
1398 AP Muiden
E: info@hb-idee.nl
M: 06-51853535
Contactpersoon: Hanny Brands
KvK 54870941

Privacy Policy HBidee
Bij HBidee! realiseren wij ons dat Privacy heel belangrijk is. Niet alleen voor onze klanten maar ook voor de hele samenleving!
Wij nemen jouw privacy heel serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met info@hb-idee.nl.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via een contact formulier op onze website:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– En in geval van een samenwerking en/of opdracht overeenkomst: inlognaam en wachtwoord van jouw website en/of gelieerde software zodat wij toegang hebben tot jouw website om bijvoorbeeld via de onderhoudsregeling -indien je die met ons hebt getroffen- op de juiste wijze het maandelijkse onderhoud te kunnen plegen.

Een exacte lijst van gegevens die wij van jou opslaan (of inmiddels hebben opgeslagen) kun je ten alle tijden opvragen en door ons laten aanpassen en/of deze informatie uit onze bestanden laten verwijderen. Mail hiervoor naar info@hb-idee.nl. De door jou hierboven genoemde opgegeven persoonlijke informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste email aanvraag ontvangen. De bewaartermijn van deze gegevens bij HBidee! is standaard 7 jaar.
Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
– Het correct afhandelen van onze diensten. Bijvoorbeeld commerciële consultancy en/of voor de bouw van een WordPress website, en het eventuele vervolg onderhoud hiervan.
– Het correct factureren van jouw betaling
– Als relatie van HBidee sturen wij je zo nu en dan een nieuwsbrief indien je hebt aangegeven deze te willen ontvangen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je tijdig te kunnen informeren over wijzigingen rondom jouw website en/of aangevraagde diensten

Keuzes voor opname van jou persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan info@hb-idee.nl waarop wij binnen 4 weken zullen reageren. Indien er sprake is van een verzoek om verwijdering van gegevens zullen wij proberen om binnen 4 dagen te reageren. Verwijdering is altijd mogelijk tenzij er sprake is van onopgeloste zaken tussen jou en HBidee! (bijvoorbeeld openstaande facturen ed).

Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief van HBidee! vind je de mogelijkheid om je met ingang van direct af te melden van onze nieuwsbrief. Je mist dan natuurlijk wel onze actie aankondigingen of leerzame online informatie rondom jouw website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verkrijgen van of over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hb-idee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
HBidee! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Op welke cookies ‘trakteren’ wij je, en waarom!?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door de website van HBidee op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.

1. Technische (ofwel functionele cookies)
Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website
– en om er voor te zorgen dat je een eventuele pop-up of advertentie niet telkens onnodig te zien krijgt.
– De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website.

Tevens plaatsen wij analytische cookies van Google Analytics. Ook deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

2.  Analytische cookies. Deze cookies van Google Analytics gebruiken wij om:
– bezoekers statistieken van onze website bij te houden
– om te kunnen zien hoe je ons hebt gevonden
– inzage te ontvangen over het aantal bezoekers op de webpagina’s en de duur van het bezoek.
– gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte te kunnen zien.

Google heeft van HBidee! geen toestemming gekregen om verkregen analytische informatie vanaf de website van HBidee! te gebruiken of in te zetten voor andere bij Google aangesloten diensten. De instellingen die HBidee! aan Google Analytics heeft meegegeven zijn:

Jouw IP-adres mag alleen geanonimiseerd verwerkt worden.
HBidee! heeft de optie van Analytics ‘Gegevens delen’ uitgezet.
HBidee! heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Social Media Cookies
Wij hebben buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. HBidee! heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zul je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen.
https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices

Delen van persoonsgegevens met derden
HBidee! verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze (marketing)activiteiten (zoals LaPosta nieuwsbrieven verzending & MoneyYou online boekhoud programma). Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als bij HBidee!
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met (free-lance) medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van HBidee!

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies van derden
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van HBidee bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die u zelf zult moeten raadplegen. Dit zijn bijvoorbeeld: de websites van de klanten van HBidee! .

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
Neem dan gerust contact met ons op via info@hb-idee.nl. We zullen dan onmiddellijk voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen? Gewoon even mailen naar info@hb-idee.nl of bellen met Hanny Brands T 06-51853535

Bovenstaande Privacy Verklaring is ge-update/aangepast per 2 mei 2018 en gemaakt met hulp van de handige generator van: https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/